Bij de diensten die we leveren zal uw wens altijd het uitgangspunt zijn. Door goed met u te communiceren komen we tot de beste resultaten.

Elektrotechniek

Naast gebouwgebonden installaties, zoals verlichting en koeling, is het automatiseringsproces binnen vrijwel elke organisatie van primair levensbelang. Dit geeft direct het belang weer van betrouwbare, duurzame en flexibele elektrotechnische installaties.
 

Oog op de toekomst

MM Techniek is in staat om passende installaties te ontwerpen en aan te leggen of uw bestaande infrastructuur uit te breiden of te modificeren. We stellen samen met u een helder plan op, waarin we uw wensen voor de korte en lange termijn vertalen naar duurzame en toekomstvaste oplossingen.

Turnkey

MM Techniek levert vanzelfsprekend alle standaarddiensten turnkey. Daarnaast zijn we gespecialiseerd in elektrotechnische oplossingen voor organisaties die zich geen stroomuitval kunnen permitteren, zoals ziekenhuizen, datacenters en banken. Wij realiseren de volledige noodstroominstallatie voor ononderbroken stroomvoorzieningen.

Transformatoren en generatoren

Onze ervaring strekt zich uit van het implementeren van nieuwe transformatoren tot het plaatsen en in bedrijf nemen van noodstroomgeneratoren en No-Break systemen. Dit volledig geïntegreerd met bijbehorende stuurstroom- en hoofdstroompanelen, plc-programmatuur en visueel beheerplatform.

generator

Datacenteroplossingen

Een datacenter is hét voorbeeld van integratie van alle technische disciplines binnen een project. Hieronder vallen o.a. elektrotechniek, datanetwerken, noodstroomoplossingen, brandbeveiliging, energiebeheer en -management, billing en registratie op rackniveau.

MM Techniek brengt deze onderdelen samen en verzorgt de volledige technische infrastructuur voor uw datacenter, zodat deze een solide basis vormt voor uw core-business en toekomstige, zakelijke groei.

Datacenter

Niet alleen de infrastructuur binnen een datacenter, maar ook die van een `in-bound`serverroom is bij ons onderdeel van de ervaring en expertise. Ook hier komen alle disciplines samen en is het van groot belang dat de huidige bedrijfsvoering ongestoord blijft als eventuele uitbreidingen en aanpassingen doorgevoerd moeten worden.

Wires

Naast deze focus op de toekomst, vinden wij het eveneens belangrijk dat de installaties ook nu voldoen aan de huidige kwaliteitseisen en normeringen. Het proces spiegelen we permanent aan de huidige TIR-normeringen.

De afgelopen jaren zijn door ons tal van installaties ontworpen en gerealiseerd voor diverse datacenters en serverrooms in Nederland. Of dit nu een oppervlak van 10m² of 1000m² betreft, de betrokkenheid bij de uitdaging en onze opdrachtgever is altijd volledig. Bij elk project nemen we de opgedane ervaringen, in combinatie met de wens van de klant, mee in het ontwerp.

Duurzame energie, implementatie en advies

Een gebouw met een duurzame, technische installatie levert u als gebruiker en/of eigenaar meerwaarde op, zowel op het gebied van comfort als in financiële zin. De kunst is de juiste balans te vinden tussen energiebesparing, -opwekking, duurzame materialen, flexibiliteit, comfort en investering.

MM Techniek beschikt over de kennis en ervaring om u voor elke uitdaging een creatief en kostenefficiënt onderbouwd advies te geven, zowel voor energiebesparing als voor duurzame energieopwekking.

Zonnepanelen

Energiebesparing

In de loop der jaren hebben we veel kennis verzameld en ervaring opgedaan met betrekking tot energiebesparing. Deze expertise gebruiken we om ondernemingen te helpen met energieregistratie en het treffen van maatregelen om het gebruik van energie terug te dringen. Het op gewenste tijden schakelen van componenten kan, evenals de keuze voor de juiste verlichting, forse besparingen opleveren.

Zonnestroom

De opwekking van zonne-energie groeit de laatste jaren explosief. MM Techniek heeft een grote expertise op het gebied van zonnetechniek en installaties. Ook voor deze installaties geldt, dat elk project zijn eigen specifieke kenmerken bezit. Wij kunnen voor elke uitdaging en omgeving een geschikte zonnestroomoplossing ontwikkelen, aanbieden en turnkey realiseren. Onze zonnestroom engineers, zijn gespecialiseerd en met hun kennis en kunde kunnen zij u goed adviseren en volledig in eigen begeer een op maat gesneden installatie aanbieden.

Datanetwerken

UTP KabelsDigitaal transport van gegevens en de opslag hiervan zijn in de huidige samenleving onmisbaar geworden.

MM Techniek biedt op dit gebied een scala aan duurzame oplossingen die bedrijfszekerheid bieden.

Dicht op de markt

Als “certified installer” zijn wij nauw betrokken bij de markt- en technische ontwikkelingen. Hierdoor zijn implementatie van “state of the art” oplossingen voor ons een vanzelfsprekendheid. Dit geldt voor de realisatie van nieuwe netwerken, uitbreidingen aan bestaande-, koper-, glas-, UTP- of OM3 netwerken en voor een geheel draadloze oplossing.

Sterke formule

We werken met name voor organisaties in de financiële, IT-, zorg- en overheidssector. Daar kan een paar minuten van stilstand gelijk staan aan een verlies van kapitaal en data. Vandaar dat het van groot belang is om de aanleg en het onderhoud van datanetwerken zo soepel en nauwkeurig mogelijk uit te voeren, afgestemd op uw bedrijfsprocessen. MM Techniek heeft ten behoeve hiervan in de afgelopen 12,5 jaar een sterke formule ontwikkeld. Op basis van uw wensen maken we samen met u in het voortraject een efficiënt en realistisch plan. Door korte lijnen tussen klant en uitvoeringsteam zijn we in staat conform plan en naar uw volle tevredenheid, het project te realiseren.

Brand- & overige beveiligingsinstallaties

Er is een breed scala aan preventieve middelen om brand te voorkomen. Dat blijkt echter niet altijd genoeg. Het is daarom belangrijk om over installaties te beschikken die de omvang en schade van een brand kunnen beperken.

Wij bieden, naast brandmeld-, ontruiming en aspiratie-installaties, tevens blustechnieken die de meest effectieve, betrouwbare, en milieuvriendelijke oplossing brengen. Blustechniek wordt met name in datacenters toegepast voor snelle en adequate brandbestrijding.

NCP-gecertificeerd
MM Techniek is NCP-gecertificeerd. Dat houdt in, dat we volgens de laatste inzichten brandmeldings- en ontruimingsinstallaties engineeren, aanleggen en onderhouden. We maken daarbij gebruik van het BRL 6000 kwaliteitswaarborgsysteem, waardoor u verzekerd bent van een hoogwaardig installatieproces.

Onderhoud en testen
MM Techniek kijkt altijd naar de specifieke eigenschappen van uw bedrijfsprocessen en -omgeving. Op basis van deze gegevens stellen we een samenhangend brandbeveiligingsplan op, dat eventuele schade ten gevolge van brand tot een absoluut minimum zal beperken. We begrijpen dat risico’s dagelijks kunnen wijzigen en daarom controleren en testen we regelmatig of uw installatie nog steeds voldoet. Indien gewenst, voeren we de noodzakelijke aanpassingen door.

Service & onderhoud

MM Techniek biedt voor al haar installatiedisciplines service en onderhoud. Volledige ontzorging van de installatie-eigenaar is daarbij ons streven.

Snel en nauwkeurig
In geval van service en onderhoud hanteren wij dezelfde aanpak als bij een opdracht voor aanleg van een initiële installatie. Het is altijd ons streven om snel, efficiënt, nauwkeurig en naar de hoogste kwaliteitsmaatstaven de nodige werkzaamheden te verrichten. Dit doen we, omdat we beseffen hoe belangrijk uw installaties zijn ten behoeve van uw primaire bedrijfsprocessen.

Geïntegreerd onderhoud
We kunnen het onderhoud van elektrotechnische, data- en brandbeveiligingsinstallaties afzonderlijk, maar ook geïntegreerd uitvoeren.

Power Quality
Toepassing van elektronische voedingen, decentrale opwekking en andere innovatieve, besparende systemen brengen soms vervelende bijwerkingen met zich mee op uw net. Hierdoor kunnen uw bedrijfsprocessen ongewenst gehinderd worden. Denk hierbij aan oververhitting van bekabeling, het uitvallen van computersystemen , spanningspieken of transienten, Power Quality. MM Techniek verzorgt metingen met bijbehorende analyses en adviezen.

Thermografie
Ten behoeve van kwaliteitscontrole passen wij thermografie toe. Dit is een meetmethode, waarbij de temperatuur in kaart wordt gebracht. De thermografische camera is uitgerust met een optiek voor infrarood en een detector die de golflengte analyseert. Door middel van deze methode inspecteren wij contactloos elektrotechnische componenten.

Meet & regeltechniek

Klimaatinstallaties zijn tegenwoordig integraal onderdeel van de totale gebouwgebonden installaties van kantooromgevingen en overige gebouwen binnen de utiliteitsector.
Deze specifieke installaties vereisen ook een gespecialiseerde aanpak. In samenwerking met een willekeurige leverancier van gebouwmanagementsystemen, in combinatie met regelkasten, verzorgen we de aanleg van de gehele installatie.

Zijn wij een goede match? Dan horen we graag van u! Neem contact op