NEN 3140 is een zelfstandige norm, die voor Nederland alle relevante eisen voor laagspanningsinstallaties bevat.